بسم الله الرحمن الرحيم

مركزمقاومت خسروشهر

پايگاه مقاومت شهيد مهدي باكري خسروشهر

محل استقرار : مسجد جامع خسروشهر

شهيد مهدي باكري تبلور غيرت آذربايجان است

  

وبلاگ پايگاه : اطلاعيه ، خبر، اعلاميه

معرفي پايگاه

تاريخچه پايگاه

اهداف پايگاه

چارت سازماني پايگاه

برنامه هاي پايگاه

زندگينامه شهيد مهدي باكري

وصيت نامه شهيد مهدي باكري

عكس و تصوير

suggestion(نظرات)

saeid_khoshzaban@yahoo.com  لطفا" نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را با ما در ميان بگذاريد

Search for:

 

saeid_khoshzaban@yahoo.com